Grudzień – Roboty elewacyjne. Prace wykończeniowe wnętrz – garaż